rijsoord banner

Onhebbelijk.
De Dordr. Crt schrijft:
Reeds meermalen is er op gewezen, dat de vreemdelingen te Dordrecht vaak lastig worden gevallen.
Dit is niet genoeg af te keuren en strenge maatregelen zijn daarvoor noodig.
Maar wat vanmiddag is gebeurd zal den naam van onze stad in het buitenland veel schade doen.
Een heer en dame, Engelschen, logeerende in het hotel Bellevue, hadden in een roeiboot in de Voorstraatshaven geschilderd.
Toen ze na afloop met de boot de Wijnberg [Wijnbrug] passeerden, wierp de lieve straatjeugd met steenen en spuwde op de vreemdelingen.
Een opgeschoten jongen gooide hun nog een zwaren klinker achterna.
In hun hotel verklaarden de gasten door deze ergerlijke bejegening zoozeer te zijn verstoord, dat ze niet langer te Dordrecht willen vertoeven.

De Harderwijker 10-08-1907