rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Februari. Dordrechts Mannenkoor "Amicitia" gaf hier in de zaal van den heer Warendorp den 13 Februari eene muzikale Soiree. De zaal was flink bezet, wat zeker den zangers aangenaam was en hen prikkelde tot zorgvuldige uitvoering van het programma. Wij hoorden dit koor reeds meermalen, maar thans voor het eerst onder leiding van zijn nieuwe Directeur, den heer P. Hartog. Naar het ons voorkomt, is hij de rechte man op de rechte plaats. Moge "Amicitia" een volgenden winter de liefhebbers van muziek te Rijsoord doen hooren, dat het onder aanvoering van den heere Hartog steeds naar hooger streeft.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 februari 1890 nr. 1264 (13e jg.)