rijsoord banner

- Ridderkerk, 18 Augustus. De besmettelijke ziekte febris typhoidea geconstateerd ten huize van B. Drinkwaard a/d. Oostendam is geweken verklaard.

- Bij publicatie van Burgemeester en Wethoduers dezer gemeente dd. 16 dezer is ter openbare kennis gebracht, dat het verzoek van A. Gravestein te Haarlem en A. Overweel, alhier, om op het perceel, kadastraal bekend in Sectie G no. 816 (Bolnes) eene ijzer- en kopergieterij, droogkamer, bankwerkerij en modelmakerij, als mede een stoomwerktuig van zestien paardenkracht te mogen oprichten door hen is toegestaan.

- Er zijn tot op heden bij het gemeentebestuur niet minder dan 61 sollicitanten ingekomen voor verschillende bij de Drinkwaterleiding te vervullen betrekkingen.

- Bolnes, 18 Augustus. Op den zijweg bij de buitenplaats "Ten Donck" geraakte mej. G. v.H. met haar fiets te water. Daar haar goed verward ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 19 augustus 1905 (28e jg. No. 2873)