rijsoord banner

- Rijsoord, 26 Juli. Zondagavond j.l. begaf zich J.H. even naar buiten, om het deksel van een regenton af te nemen. Juist was hij daarmede bezig, toen de bliksem langs een zijner armen ging en dezen nog even raakte. Doodelijk geschrikt begaf zich H. weder in zijn huis. De vingers waren alle krom getrokken en de arm deed hem heel wat pijn. Ofschoon de arm ook den anderen dag bleef "sintelen", kon H. toch zijn werk verrichten.

- Nog altijd ligt de bodem van de Waal, die door het zakken van den tramdijk naar boven werd geperst, als een hinderpaal voor de scheepvaart. Maandagavond jl. toch mocht het een zandschipper, wiens schuit was volgeladen, pas na heel wat krachtinspanning en na veel moeite gelukken, onder de beide bruggen te kunnen doorvaren.

- Bolnes, 21 Juli. Het was heden een feestdag voor de kinderen der twee hoogste klassen der Openbare School. Daartoe in staat gesteld door milde giften van ingezetenen zouden zij met hun ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 27 juli 1904 (27e jg. No. 2762)