rijsoord banner

Schoone kunsten.
De firma Bosman & Co., Voorstraat alhier, zal dezer dagen een groot schildestuk exposeeren van M.J. Nefkens te Lunteren, voorstellende een prachtig stuk Hollandsche heide. De schilder, wiens werk bekend is van binnenlandsche tentoonstellingen en particuliere verzamelingen, doch bovenal in Engeland veel aftrek vindt, heeft het doek afgestaan ten bate van een jong kunstschilder. Het zal met de lijst worden verloot, waarna de opbrengst zal strekken om dezen jongen man in de gelegenheid te stellen zijne studiƫn te voleindigen.

De Dordrechtsche Courant, 1908-03-03; p. 6