rijsoord banner

- Rijsoord, 21 October. De heer W.A. Brandt als kweekeling werkzaam aan de school met den bijbel alhier heeft een paar weken gelegen met gunstig gevolg examen afgelegd als onderwijzer en is nu als zoodanig aan bovengenoemde school benoemd.

- 19 October. Door eenige leeraren aan de Rijksnormaallessen alhier is een cursus opgericht tot opleiding voor de hoofdonderwijzersakte. Deze cursus is heden begonnen met 12 onderwijzers, zoowel openbare als bijzondere.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 oktober 1890 (13e jg.)