rijsoord banner

- Rijsoord, 3 September. het schijnt met de roting van het vlas in de Waal goed vooruit te gaan. De proeven dezen zomer al weder genomen slaagden uitmuntend. Met meer dan 100 bakken werd geroot. Een vlasbouwer die dezen zomer met een paar bakken begon en er in het eerst niet voor was, bevalt het zoo goed, dat hij zeide, 't is jammer dat wij al zoo ver in het saizoen zijn, anders zou ik wel met twintig bakken willen werken. Het op deze manier gerote vlas schijnt in de algemeente schatting te rijzen, verleden haar werd voor vlas, toen in de bakken geroot, 34 stuivers betaald, nu deed vlas van dezelfde partij 54 stuivers. Een aardige belooning al voor dat soort rooting. Bij den heer C. Van Nes alhier is reeds een begin gemaakt met het machinaal zwingelen en daarbij wordt de nieuwe stoomketel gebruikt. Gelukkig voor den arbeider. Hij heeft, nu het rooien der aardappelen nog niet begonnen is, volstrekt geen verlet met de verdienste.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 4 september 1895 (18e jg.)