rijsoord banner

- Rijsoord, 22 April. Ds. W. Lamers, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier, heeft een beroep ontvangen naar die gemeente te Steenwijkerwold (prov. Overijsel).

- De eerste der Amerikaansche toeristen hebben deze week bij de heer Van Warendorp hun intrek genomen om den zomer alhier door te brengen. De beeltenis van de ruim 70jarige weduwe Blok, die meermalen voor model heeft gediend, werd al door dezen schilder op het doek gebracht. Het oudje, wier figuur en gelaatstrekken zich uitnemend voor een typisch schildersmodel leenen, heeft al sedert jaren in den schilderstijd zooveel oververdiend, dat zij er in den wintertijd hare wekelijkse inkoopen van kan doen.

woensdag 24 april 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1800 (ollectie Maliepaard, fiche 4, foto 79, map379 (ook foto 124, map384))