rijsoord banner

Rijsoord, 7 Juni.
De stand van het nieuwe vlasgewas baart onrust. Nooit werd op 7 Juni het vlasgewas zoo klein gezien. Ofschoon reeds zich hier en daar eenige zoogenaamde kwade kopjes vertoonen, blijkt het vlas gezond en kan, als er spoedig regen komt, nog veel groeien, zoodat van een misgewas nog geen spraken is. Het in voorraad zijnde bewerkte vlas is zoo hier als elders flink opgeruimd en wordt het voor de koopers zoeken om een passend partijtje te vinden.

- Slikkerveer, 6 Juni. Daar de toestand der wegen vooral bij nat weder nogal dikwijls te wenschen overlaat, is men heden alhier begonnen met bij wijze van proef een bestraat paardenpad in den dijk aan te leggen ter breedte van 60 cm., van het stoombootveer in de richting Ridderkerk. Als de proefneming goed uitvalt, zal waarschijnlijk ....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 9 juni 1888 (11e jg.)