rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Juni. Door den heer G.H. de Zeeuw, veehouder alhier, is aan het Rijk ter overname aangeboden een vermoedelijk aan tuberculose lijdend rund.

- De heer J.J. van den Berg, ontvanger dezer gemeente, is in gelijke betrekking benoemd te Doesburg en heeft die benoeming aangenomen.

- De in deze gemeente gehouden collecte voor het fonds van den gewapenden dienst, heeft f 19,195 opgebracht.

- De heer H. Crielaard, benoemd tot lid der Commissie tot wering van Schoolverzuim te Rijsoord, heeft deze benoeming aangenomen.

- Aan de vereeniging "Ridderkerk Vooruit" is ten behoeve van hare Vakteekenschool, over 1908, door het Rijk eene subsidie toegekend van f 680,-.

- Rijsoord, 26 Juni. Ter gelegenheid van het bezoek van Z.E. den Commissaris der Koningin in deze provincie aan de gemeente Ridderkerk op j.l. Woensdag wapperde alhier van den watertoren, van de beide kerken en van enkele particuliere woningen de nationale driekleur.

- J.l. Donderdagavond had een treurig ongeluk plaats. Het zevenjarig dochtertje van C. Roos kwam met een vriendinnetje uit de catechisatie der Ger. Gem. aan den Lagendijk. Op den Straatweg gekomen bleef haar jurkje aan een haak van een kermiswagen hangen, met het noodlottig gevolg, dat het meisje onder den wagen geraakte en zwaar gewond werd. Dr. Flohil, bij wien de kleine werd binnengedragen, oordeelde de opname in het Ziekenhuis te Dordrecht noodzakelijk. Daarheen vervoerd, is het meisje nog dienzelfden nacht overleden.
NB. overlijdensakte Dordrecht: Jannetje Roos (wonende en geboren Ridderkerk, oud zes jaren) dochter van Cornelis Roos (kleermaker) en Belia van der Klooster (zonder beroep) wonende beiden te Ridderkerk (Aangevers: Marretje van den Brul, oud 25 jr., hoofdverpleegster in het Kinderziekenhuis, en Jan Jacobus Nicolaas Cornelis de Ligt, oud 40 jr., gemeenteambtenaar) (dordtenazoeker.nl)

- Bolnes, 26 Juni. De heer T. Joen, godsdienstonderwijzer alhier, was Woensdagmorgen ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 27 Juni 1908 (31e jg. No. 3171)