rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Juni. De Heer A. Baan, eertijds kweekeling aan de openbare school alhier, thans onderwijzer te Rotterdam, komt als no. 1 voor op de voordracht ter benoeming van een 1en onderwijzer aan de school voor g.l.o. 23 kl. aldaar.
- Dinsdagmorgen j.l. waren een viertal sergeants der pontonniers bij de Waalbrug bezig met het verrichten van opnemingen voor eene later te leggen brug over de Waal door de pontonniers. Een hunner stond langs den waterkant; een tweede wilde zich daar ook heen begeven en liet zich van de vrij hooge heling afglijden. Hierbij had hij het ongeluk een stuk glas in zijne zitdeelen te krijgen. Hevig bloedend werd hij door zijne kameraade in het hotel Vink gebracht, waar Dr. Flohil de eerste hulp verleende. Per tram werd de gewonde naar Zwijndrecht vervoerd, vanwaar hij zich naar het militair hospitaal te Dordrecht begaf.
- Bolnes, 29 Juni. Hedenmiddag werd den heer J. ten Zijthof, godsdienstonderwijzer bij de Ned. Herv. gem. alhier, een aangename verrassing bereid. Het was dezer dagen 45 jaar geleden, dat ZEd. zijn ambt aanvaardde in deze gemeente. Op de catechisatie werd den geachten leeraar bij [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 30-06-1906