rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Juli. Het programma voor het concours op 5 Augustus a.s. luidt als volgt:
10 uur. Uitvoering van den Bondsmarsch door alle deelnemende vereenigingen en optocht door het dorp.
11 uur. Begin Wedstrijd.
1 1/2-2 1/2 uur. Pauze.
2 1.2 uur. Wedstrijd "Lecture a vue" en voortzetting gewonen wedstrijd.
6 uur. Bekendmaking der prijzen.
7-9 uur. Concert op het feestterrein.

- Slikkerveer, 14 Juli. Van de werf der Firma Wed. C. Boele & Zonen alhier, werd Zaterdag met goed gevolg te water gelaten het Rijnschip Ludovicus groot +- 850 lasten, gebouwd voor rekening van den heer J. Driessen te Waspik. Daarna werd de kiel gelegd voor een Rijnschip groot +- 750 lasten, te bouwen voor buitenlandsche rekening.

- Bolnes, 14 Juli. Het was heden een aangename dag voor de leerlingen der twee hoogste klassen der Openb. Lag. School alhier. Een en ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 Juli 1908 (31e jg. No. 3176)