rijsoord banner

- Ridderkerk, 7 Juni. Blijkens publicatie van heeren Burgemeester en Wethouders dezer gemeente in het verzoek van de heeren B. en F. Bakker alhier, om hunne bestaande machienfabriek, ijzer- en metaalgieterij temkogen uitbreiden door hen toegestaan.

- Rijsoord, 7 Juni. Mej. J. Plaisier is aangesteld als volontaire aan eene der openbare lagere scholen te Rotterdam.

- Tot onderwijzer aan de Bijzondere School is benoemd de heer W. van Joolingen te Langeruigeweide.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 7 Juni. Jl. Zondagnamiddag hield het Leger des Heils afdeeling Dordrecht alhier een velddag op de bouwhoeve "Palmhoeve" van den eher A. van der Giessen Mz aan den Achterambachtschen weg alhier ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 juni 1907 (30e jg. No. 3061)