rijsoord banner

Rijsoord, 4 Juni. De vorige week had alhier een treurig ongeluk plaats. Het vier-jarig zoontje van V. 't H., wonende in de Kikkersteeg, was al spelende in een achter het huis gelegen sloot gevallen. Na eenigen tijd zag eene der buurvrouwen een hoed in de sloot drijven, welken zij er uithaalde. In de meening verkeerende, dat er door den wind nog meer kleedingstukken te water geraakt waren, roerde zij er met een stok in. Doch wie beschrijft haar schrik toen opeens het lijkje van den kleinen knaap boven kwam. Ofschoon door de buren alles werd beproefd, om de levensgeesten weder op te wekken, mocht zulks evenwel niet baten.

woensdag 5 juni 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2436