rijsoord banner

- Smitshoek, 27 Maart. Blijkens advertentie, voorkomende in dit nummer, zal de Zangvereeniging "Nut en Genoegen" hare gewone jaarlijksche uitvoering geven op Woensdag 1 April a.s.

- Ridderkerk, 27 Maart. De vakteekenschool der vereeniging "Ridderkerk Vooruit", is voor dit jaar geƫindigd. 's Zomers worden de lessen niet gegeven. trouw werden door de vele leerlingen de lessen gevolgd. De diverse teekeningen door de verschillende leerlingen vervaardigd zullen tentoongesteld worden op Maandag 30 maart 's middags van 12-3 uur en 's avonds van 7-9 uur, en Dinsdag 31 Maart 12-3 uur. Er zal wel een druk bezoek zijn n de zaal St. Joris, alwaar de tentoonstelling zal plaats hebben. De toegang is vrij.

- Bij publicatie van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is ter algemeenee kennis gebracht: dat op Vrijdag den 3 April a.s., des avonds van 7 tot 9 ure, in de verschillende schoolgebouwen zitting zal worden ...

- Rijsoord, 27 Maart. De Commissie tot wering van schoolverzuim heeft tot haren voorzitter gekozen den heer J. Slooff en tot haren secretaris herkozen den heer V. van Montfoort.

- Met ingang van 1 April a.s. zullen aan de Rijksnormaallessen de volgende bevorderingen plaats hebben:
Van de Voorbereidende Klasse A. tot B: G.B. Slooff alhier, C. Sitton, M. Leenheer, G. Gerritsen, A. Sloof te Heerjansdam, Jb. de Borst te Bolnes.
Van de 1ste Klasse tot de 2e: L. Kranenburg te H.-I.-Ambacht, M.M. Sitton, M. Visser, G. Pijl, S. Gerritsen te Heerjansdam, N. de Borst, J. de Jongh te Bolnes, A. Gulden te Barendrecht.
Van de 2de Klasse tot de 3de: P. Visser, alhier, J. Sitton, A. de Graaff te Heerjansdam, A. Wepster te H.-I.-Ambacht, H. Vink te Ridderkerk.
Van de 3de Klasse tot de 4de: J. van Deursen, A.H. den Ouden te Ridderkerk, A. Wesenaar te Zwijndrecht.

- Slikkerveer, 27 Maart. Van de werf der firma M. v.d. Kuijl is met goed gevolg te water gelaten het schip Falke, gebouwd voor rekening ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 28 Maart 1908 (31e jg. No. 3145)