rijsoord banner

- Rijsoord, 30 April. Wegens invoering van den Amsterdamschen tijd zal het hulppostkantoor voortaan geopend zijn op werkdagen: 8-11 voormidd., 2 - 3 1/2 namidd., 6 1/2 - 7 1/2 namidd. Op Zon- en feestdagen van 8-9 voormidd.
Het hulptelegraafkantoor zal geopend zijn op werkdagen: 8 voormidd. - 1 namidd.l 2-3 1/2 namidd.; 6-7 1/2 namidd. Op Zon- en feestdagen van 8-9 voormidd.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 01-05-1909