rijsoord banner

Rijsoord, 24 April. Gisterenavond omstreeks 9 uur brak in deze gemeente een hevige brand uit in de bouwmanswoning van Arie De Zeeuw. Door den fellen wind waren de geheele woning en schuur in een oogenblik een prooi der vlammen zoodat niets gered kon worden; ook eene partij vlas werd door den brand vernield. Gelukkig was juist deze week het vee in de weide gezonden, zoodat dit gespaard is gebleven. De waakhond kom men helaas niet redden en moest deze in de vlammen omkomen. De felle wind joeg voortdurend vuurvlokken in de richting der woning en schuur van W. Van den Berg, zoodat de brandweer druk werk had om dit pand tegen het vuur te behoeden, waarin zij, dank haren ijver, geslaagd is. Gelukkig bleef dit pand, met rieten dak gedekt, door de uiterste krachtinspanning bewaard. Een groote hoeveelheid vlas en granen van den landbouwer P. De Koning was in dit pand opgeborgen. Tot laat in den nacht bleef men spuiten. Naar wij vernemen is alles door verzekering gedekt. De oorzaak van den brand ligt nog in het duister. Hier hebben de pogingen tot blussching toch bijna een noodlottig gevolg gehad. De arbeider Dirk Verveer zou n.l. met behulp van een ladder den zolder beklimmen om de vuurvlokken meester te worden, doch viel ongelukkigerwijs door een oud gedeelte van den zolder naar beneden, waardoor hij zich erg bezeerde. Hij moest althans in hoogst pijnlijken toestand naar huis vervoerd worden, waar dr. G. Flohil hem de noodige hulp verleende. Gevaarlijke kneuzingen schijnt de man echter niet bekomen te hebben.

woensdag 28 april 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde