rijsoord banner

Men schrijft ons uit Ridderkerk:

Den 28 dezer des avonds te 8 uur gaven de heer Van der Poel en eenige Amerikaansche dames allen élèves van de Schilderschool te Chicago, welke hunne vacantie te Rijsoord doorbrengen, met behulp van het Rijsoordsche zanggezelschap een soirée, zullende de opbrengst moeten strekken voor, een weldadig doel. Een eivolle zaal was het beste bewijs dat de Rijsoordsche ingezetenen sympathiseerden met hun voornemen.
De voornaamste nummers waren le. Voorstelling van de Amerikaansche en Hollandsche maagd, verlicht door Bengaalsch vuur. Bij de vertooning van de eerste werd door het gezelschap het Amerikaansche en bij die van de tweede werd: door alle aanwezigen het Hollandsche' volkslied gezongen. Hierna werd ter aanschouwing gegeven een Indiaansch opperhoofd in volle wapenrusting, hetwelk ook verlicht werd met Bengaalsch vuur. De heer Van der Poel bracht vooral de spieren in beweging: door zijn snelteekenen. Door hem werd geteekend in weinig tijds „na de kermis." „Een tweegevecht", „De Zuid-Hollandsche kleederdracht" en „Stille liefde." De gezelligheid werd nog verhoogd door het zingen van eenige nummers door het zanggezelschap en een paar Amerikaansche dames.
Tot slot van den avond werden nog eens aanschouwelijk voorgesteld eenige negers, hun negerzangen zingende.

Rotterdamsch nieuwsblad 01-09-1888