rijsoord banner

- Rijsoord, 11 October. Op het adres, de vorige week tot de Directie der Roterdamsche Tramweg-Maatschappij gericht, tot het verkrijgen van eene betere aansluiting op het traject Middeldijk-Zwijndrecht met de tram, die des avonds 6.05 uit Rotterdam vertrekt, is afwijzend beschikt.

- De winter-landbouwcursus, die vanwege de afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij door de heeren G.A. de Vries en J. Laaij in de kleine zaal van het Rijsoordsche Koffiehuis gehouden wordt, telt 15 leerlingen.

- Ook onder het vee van J.W. de Zeeuw in het mond- en klauwzeer uitgebroken.

- A. de Koning, wonende aan "De Zwaan", had een varken met 10 biggetjes. Toen hij Maandagmorgen j.l. bij het hok kwam, bemerkte hij tot zijn schrik, dat de jongen en ook het moeder-varken heel ziek waren. Voor en na stierf een der biggetjes, totdat er niet één overbleef. De inmiddels ontboden veearts constateerde, dat het moeder-varken was vergiftigd. De jongen hadden een groot gedeelte van het vergif afgezogen. De moeder begint lieverlede te beteren. Het is te hopen, dat men den dader of de daders van deze lage daad spoedig moge ontdekken.

- Heerjansdam, 11 October. De aangiften van jongens en meisjes voor het herhalingsonderwijs worden van 14 tot en met 25 October a.s. ter secretarie aangenomen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 oktober 1907 (30e jg. No. 3097)