rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Maart. Na afgelegd examen zijn tot de eerste klasse der Rijksnormaallessen toegelaten: A. Kool en A.F. Kool te Ridderkerk, W. Visser en J.P. Leenheer te Heerjansdam; H. Flohil alhier; J. Van Rietschoten en A. Van der Staaij te Slikkerveer. Tot de voorbereidende klasse zijn toegelaten: H. Roos; C.H. Van der Giessen; D.M. Van Drunen; A.W. Noorlander en H.M. Plaisier te H.-I. Ambacht; L.W. Lodder alhier; H. Den Hartog en C.A. Dirkzwager te Heerjansdam; P. Labrijn en M. Den Hoed te Ridderkerk.

- Stierenkeuring te Rijsoord. Woensdag jl. had in den boomgaard van den heer D. Van Warendorp, te Rijsoord, de Provinciale Stierenkeuring plaats. In het geheel waren aangevoerd 18 stieren nl. 4 tweejarige en 14 eenjarige. De premie van f 150 werd toegekend aan den tweejarige stier van J. Van der Hoek te Pernis. De drie premies van f 100 voor eenjarige stieren werden toegekend aan: 1e. den zwartbonten stier van Johs. Van den Hoek Az te Ridderkerk. 2. den blauwbonten stier van Wed. G. Kranendonk te Ridderkerk. 3. den zwartbinten stier L. Kleinjan te Roon. Het schoone weder had honderden van heinde en ver(r)e naar de keuring gelokt. Lang is het geleden, dat er in Rijsoord zoo'n buiten gewone drukte heerschte. De ruime zalen van den heer Van Warendorp konden nauweljks het aantal bezoekers bergen. Voeg hier nu nog bij, dat er dien morgen juist een houtverkooping plaats had, hetgeen de drukte aanmerkelijk vermeerde.

zaterdag 20 maart 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde