rijsoord banner

Door de Amerikaansche dames, verblijfhoudende in het hotel Noorlander te Rijsoord, werd een gondeltocht op de Waal gehouden. In een drietal à giorno verlichte booten voeren zij langzaam eerst tot in het Groenland en vervolgens terug tot den heer K. De Koning. Het prachtige schouwspel lokte heel wat bewoners naar buiten, terwijl men die verlichte booten zoo zag rondvaren, rees onwillekeurig de vraag op: „Zou het niet mogelijk zijn, om op den avond van 31 Augustus a.s. ook een gondeltocht te organiseeren ?"

Rotterdamsch nieuwsblad 18-08-1899