rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Februari. Zondagmorgen a.s. zal wegens ongesteldheid van Ds. F.M. Van Leeuwen, de predikbeurt in de Ned. Herv. Kerk vervuld worden door Ds. Ten Kate van Rotterdam, die, zoo nodig, doopsbediening dien morgen zal houden.

- Woensdagavond 6 Februari, te half zeven, zal in de zaal van den heer D. Van Warendorp, eene vergadering belegd worden tot het oprichten eener ijslub voor Rijsoord en omstreken. Voorzeker zal het hen, die deze vergadering beleggen, aangenaam zijn, wanneer velen door hunne opkomst laten blijken, dat ze instemmen met dat doel.

woensdag 6 februari 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2402