rijsoord banner

De in het huis Voorstraat 93, vroeger bewoond door Mevrouw de Wed. A.J.H. Simons, wordt naar men ons meedeelt, de schilderschool met ateliers gevestigd. Het pand is aangekocht voor de kunstschilder Evert Moll van Londen‚ die het gebouw zal laten inrichten voor schildersateliers om daar des zomers in samenwerking met Engelsche kunstbroeders schilderles te geven aan Amerikaansche en Engelsche dames.

De Dordrechtsche Courant, 1906-01-22; p. 2