rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Augustus. Voor den derden keer in deze maand moet er uit onze gemeente melding gemaakt worden van diefstal. Den 5den Augustus bracht men een ongewenscht bezoek aan de consistorie der Ned. Herv. Kerk en aan het hotel "Rijsoordsch Koffiehuis". Van dezen diefstal heeft men nog geen spoor kunnen ontdekken. Den 11den Augustus werd aan P. de Gelder 15 gld. ontvreemd. Hiervan had men moedig de daderes. En de vorige week hebben het de heeren Van der Gijp en De Lint, aannemers der onderwijzerswoning, moeten ontgelden. Ten nadeele van den eersten ontstal men houtwerk en van den laatsten lood. Van dezen derden diefstal zijn de daders nog onbekend.

- A.s. Zondagmiddag zal in de Ned. Herv. Kerk de bediening van den Heiligen Doop plaats hebben.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 29 Augustus 1908 (31e jg. No. 3189)