rijsoord banner

- Rijsoord, 30 October. Doordat de stoker, bij het rangeren, den wissel te vroeg overhaalde, derailleerde Zaterdagmiddag j.l. den personenwagen van de stoomtram bij "Het Zwaantje". Met eenige vertraging kon de dienst toch voortgezet worden.
- De IJsclub "Rijsoord en Omstreken" houdt Dondagavond a.s. te 7 urr hare algemeene vergadering ten huize van den heer G. Vink. Op deze vergadering zal behandeld worden art. 10 van het huishoudelijk reglement en zullen onder de aanwezige leden 4 paar schaatsen gratis verloot worden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 31-10-1906 (No. 2998; 29ste jg.)