rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Mei. Maandag jl. hielden de afdeelingen Rotterdam, Dordrecht en Pernis der Volksweerbaarheid eene veldoefening. De afdeelingen Schoonhoven en Gouda ontbraken op het appel. De veronderstelling was, dat een vijandelijke troep een inval zou doen in Rijsoord, en de bruggen over de Waal zou trachten te vernielen. De tegenpartij, hiervan op de hoogte gebracht, wist dit alles te voorkomen, zoodat de geheele inval mislukte.
Na het verzamelen der afdeelingen voor het hotel Vink legde een 2de luitenant van het 7de regiment infanterie het doel dezer oefening nader uit en wees ieder der afdeelingen op de fouten, hierbij gemaakt.

- De strenge nachtvorsten in het begin dezer week hebben heel wat schade aangericht in de veld- en tuinvruchten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 mei 1907 (30e jg. No. 3056)