rijsoord banner

- Rijsoord, 22 Mei. Deed de Meimaand bij hare intrede zich voor als de voorbode van den naderenden zomer, heel spoedig deed zij ons terugdenken aan den wintermaand. Een felle noordenwind woei dag op dag en deed ons meermalen dicht bij het vuur kruipen. Zij, die op hetveld aan het wieden waren, keerende des avonds verkleumd van de koude huiswaarts. De bloemen der vruchtboomen had het met de nachtvorsten hard te verantwoorden, doch in den nacht van Zaterdag op Zondag jl. heeft het zoo hard gevroren, dat het jeugdige aardappelloof in vele tuinen des morgens zwart zag. ook vele bloeiende aardbeien zijn afgevroren.

- Twee werfwerkers, waaronder een oud Rijsoordenaar, waren heden aan het Maandaghouden en brachten ook een bezoek aan ons rustig dorpje. Een van hem scheen al een bijzondere lust te voelen, om te zwemmen. Eerst wierp hij zijn jas in de Waal, die een paar jongens met hengellatten er uit haalden en toen aan het slootje springen waarbij hij door toedoen van zijn kameraad een nat en bemodderd pak opliep. Dit alles verwekte natuurlijk een flinke volksoploop, waarbij de een zich erf amuseerde en de ander al nieuwsgierig uitkeek, of er geen dienaar van den heiligen Hermandad kwam opdagen, die, volgens enkelen, hier in Rijsoord niet noodig is. Na heel wat bombarie vertrok het halfdronken tweetal weer naar hunne plaats van bestemming.

woensdag 23 mei 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2328