rijsoord banner

- Ridderkerk, 25 November. De verbouwing van de secretarie en het gemeentehuis alhier is dezer dagen voltooid. De uitvoering strekt ontwerper en aannemer beide tot lof. De secretarie vooral is aanmerkelijk grooter geworden, terwijl ook de ruimere ingang van het gemeentehuis met eene nette, ruime en breede vestibule niet weinig bijdraagtr tot verbetering en ook tot verfraaiing van het gebouw.

- De collecte, gehouden in deze gemeente ten behoeve van de oud-strijders gerechtigd tot het dragen met het Metalen kruis en de Citadel medaille heeft de som van f 35 opgebracht.

- De heer D. Stranders, onderwijzer, leerling van de Rijksnornaallessen te Rijsoord, is als onderwijzer benoemd aan eene bijzondere school te 's-Gravenhage.

- Slikkerveer, 24 November. Geadsisteerd door de sleepboot Trip liep heden middag van de werf van Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters te Bolnes, met goed gevolg te water het ijzeren rijnschip ....

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 26 november 1890 (13e jg. No. 1343)