rijsoord banner

- Rijsoord, 20 Mei. Bij een ingezetene dezer gemeente deed zich dezen morgen een vreemd geluid hooren onder de pannen van het huisdak. Bij onderzoek bleek, dat zich daar een wezel genesteld had, wiens geslacht vermeerderd was met vier jongen, die evenwel na deze ontdekking het leven er bij hebben ingeschoten. De moeder echter ontkwam de executie.

- De heer W.H. Lenselink, onderwijzer aan de openbare school alhier, komt voor op de voordracht voor de betrekking van onderwijzer aan de openbare school op het eiland Urk.

- Ds. S. Sleeswijk Visser, pred. bij de Ned. gereformeerde gemeente alhier, komt voor op het tweetal voor predikant bij die gemeente te Oudshoorn.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 mei 1892 (15e jg.)