rijsoord banner

- Rijsoord, 5 Augustus. De drukte is hier groot, niet alleen bij de vlasboeren, maar ook bij de landbouwers die bezig zijn met het luidruchtige, maar lastige zaaddorschen. De tijdelijk alhier verblijf houdende Amerikanen aarzelen niet om aan het prettige zaaddorschen deel te nemen; het is aardig te zien hoe gemakkelijk die lui uit het Verre Westen zich onder de onzen bewegen.
Ook op ons boezemwater is het levendig. Men bespeurt evenwel geen landman die nu op den akker bezig is, maar het is de steeman die met gade en kroost de muffe stad ontvlucht, om hier van ons landelijk schoon te genieten, zich in een ranke boot laat wiegelen op de kabbelende golfjes van het zacht vlietende water.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 6 augustus 1887 (10e jg.) No. 1000