rijsoord banner

- Rijsoord, 11 Augustus. Uit goede bron verneemt men, dat door Mej. Augustinus, leerares van Rotterdam, een cursus zal geopend worden in maatknippen. Zij, die hieraan wenschen deel te nemen moeten voorzeker deze gunstige gelegenheid niet laten voorbijgaan.

- Zwijndrecht, 11 Augustus. Woensdagavond j.l. omstreeks 9 uur ontstond er eenige twist tusschen de arbeiders A.L. en Jh. H. in de herberg van S. de Jong alhier. De Jong echter wenschte geen twist ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 augustus 1905 (28e jg. No. 2871)