rijsoord banner

- Rijsoord, 26 September. Gisteren middag geraakte de tweejarige kleine van W. Van Thurenhout, die slechts een oogenblik aan het moederlijk oog was ontsnapt, in de Waal. Elzerman van de Zwaan, die juist voorbij kwam, zag het kind reeds een heel eind van den wal drijven, amar onbekend met de diepste daar ter plaatse, aarzelde Elzerman zich te water te begeven. De buurman P. Van der Starre, door de ongewone beweging opmerkzaam gemaakt, snelde toe, begaf zich onmiddellijk te water en mocht de zelfvoldoening smaken de kleine lieveling, hoewel meer dood dan levend, op het drooge te brengen. Na toepassing van de middelen bij drenkelingen voorgeschreven, mocht het gelukken de levensgeesten weer op te wekken en aan de intusschen in zwijn gevallen, maar weer bijgebrachte moeder haar kind weer te geven.

- Terwijl reeds verscheidene boomen van hunne vruchten zijn beroeid, staat in den boomgaard van M. Huizer aan de Zwaan een appelboom in bloei.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 28 september 1887 (10e jg.)