rijsoord banner

- Rijsoord, 29 December. Op den eersten Kerstdagmorgen maakte onze leeraar ds. Sleeswijk Visser ons van den kansel bekend, dat onze vroegere leeraar ds. Overman, die ruim een jaar gelegen van hier naar Valkenswaard vertrok aldaar plotseling is overleden.
- Door den kerkeraad der Hervormde gemeente alhier zijn gekozen, tot ouderling de heer P. Visser Hz en tot diaken de heer A. Reedijk.
- Hoewel ons Waalwater maar met een dunne ijskorst is bevloerd, zijn de scheepvaart en de visscherij daardoor toch stilgevallen. Zoo even vernemen wij dat een zoon van K. Leentvaart alhier, voor eenige jaren naar Grand Rapids (Amerika) vertrokken, alhier is gearriveerd, met het voornemen de winterdagen voor zijn vermaak door te brengen.
- Zwijndrecht, 23 December. Een verschil tusschen den Minister van waterstraat en de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, wie de kosten van de halte nabij de spoorwegbrug alhier zal moeten betalen, is, naar men verneemt de .... etc.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 januari 1887