rijsoord banner

- Ridderkerk, 2 Februari. Tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare school op het Dorp is benoemd de heer A. Bakker, alhier.
- Tot onderwijzer aan de Bijzondere school op het Dorp is benoemd de heer P. Zwitser te Rotterdam.
- Aan de Bijzondere school te Rijsoord is tot onderwijzer met verplichte hoofdakte benoemd de heer J.T. te Slaa, te Rotterdam.
- Door de Commissien tot wering van schoolverzuim op het Dorp is benoemd tot Voorzitter de heer J. Klomp en tot secretaris de heer G. Bulsing Gz.
- Rijsoord, 2 Februari. De vrouw van T.S., eene beste schaatsenrijdster, had het ongeluk, terwijl zij lustig over het ijs sweefde, te vallen, waardoor zij haar linkerpols dermate bezeerde, dat zij zich onder dokters behandeling moest stellen.
- Bolnes-Slikkerveer, 2 Februari. Woensdag had vanwege de ijsclub Ten Donck alhier een ringrijderij voor paren plaats. Er waren elf paar, die zich opgegeven hadden. Fraaie prijzen waren beschikbaar gesteld. De uitslag was: 1e prijs de heer en mevr. C. Langbroek van Rotterdam, 2e pr. de heer M. de Ruiter en mej. A. [...]

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 03-02-1909 (no. 3232)