rijsoord banner

- Rijsoord, 9 Januari 1894. Een zachte December, zoo zacht, dat op sommige bleekvelden nog madeliefjes stonden te bloeien, sloot het afgeloopen jaar. Januari deed zijn intocht en met hem verscheen de Vorstenkoning. In een paar dagen had hij een ijsvloer, over onze Waal geschoven, doch de strenge koude belette den liefhebbers van schaatsenrijden hunne kunsten te vertoonen. Pas was dan ook de koude enigszins getemperd, od de schaatsenrijders en rijdsters geleden op hunne stalen vleugelen over de ijsvlakte. Heel druk was het echter nog niet, maar men meot altijd rekenen, dat de meesten nog door den fellen vorst van de vorige week zijn 'vastgevroren' aan hunne kachels.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 10 januari 1894 (17e jg. nr. 1667)