rijsoord banner

- Rijsoord, 11 Mei. De Meimaand toont dit jaar, dat zij haar bijnaam van Bloeimaand ten volle verdienst. Alle vruchtboomen, zoowel appel-, pere- als pruimeboomen, beloven heel veel. Het is een lust, deze met hunnen overvollen bloesem te zien prijken. Vele en daaronder niet het minst de pruim en de jut, welke jaren achter elkaar bijna niets beloofden, wedijveren met de andere, wie de meeste vruchten zullen dragen. jammerm dat de velden zich niet in zoo'n heerlijken bloei kunnen verheugen. Het koolzaad met zijne goudgele bloemen, nergens kan men het bespeuren. Zoo hier en daar ziet men nog een stukje winterkoren, doch van geen al te beste kwaliteit. Onze veldarbeiders zijn dan ook al eenige tijd genoodzaakt, een gedwongen rust te nemen, totdat de tijd daar is, om andere veldvruchten te wieden.

- Door den heer J. De Kool, leerling der Rijksnormaallessen alhier, is Donderdag jl. te 's-Gravenhage met goed gevolg het examen als onderwijzer afgelegd.

zaterdag 12 mei 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2325