rijsoord banner

- Rijsoord, 30 December. Vrijdag jl. hield het departement "Overmaassche Dorpen" der M.t.N. v.d. A. in de zaal van den heer D. Van Warendorp hare tweede wintervergadering. Van wege het hoofdbestuur trad op de heer dr. J. Kutsch Lojanga, van Enkhuizen, met het onderwerp: "Spreken en Zwijgen". Na het leveren van een viertal bijdragen: De Smidse, Het Meerlenestje, Gecondenceerde po√ęzie en Huwelijkstrouw, sloot de Voorzitter de vergadering.
- A.s. Dinsdag 2 Januari 1894, hoopt het hier bestaande "Kinderkoor" eene jaarlijksche uitvoering te geven in de openb. school, welke uitvoering toegankelijk is voor de ouders der leerlingen en verdere geintroduceerden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde 1 januari 1894 (17e jg.)