rijsoord banner

- Rijsoord, 8 Augustus. A.s. Zondagmiddag zal in de Ned. Herv. Kerk de Heilige Doop bediend worden.
- In de j.l. Vrijdagavond gehouden jaarvergadering der muziekvereeniging "Eensgezindheid" bracht de penningmeester verslag uit omtrent en toestand der kas. De jaarrekening werd in orde bevonden. De aftredende bestuursleden werden allen herkozen, terwijl in ééne der vacaturen werd voorzien. Het bestuur bestaat thans uit de heeren A. Sintnicolaas, voorzitter; A. den Boer, secretaris; C. van 't Zelfde Dz, penningmeester; J. Sintnicolaas, secundus en C. van 't Hoff, commissaris. Na het bespreken en behandelen van eenige huishoudelijke zaken werd de vergadering gesloten.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 09-08-1911