rijsoord banner

Door het opschuiven van een raam hoeft men zich gisteren-nacht te Rijsoord toegang weten te verschaffen in do woning van den heer A. Noorlander. Na een lamp te hebben ontstoken, is men aan het zoeken gegaan. De pleegdochter van den heer N., die in de kamer sliep waar de dieven hun buit maakton, durfde uit vrees niet roepen. Zoodra zij echter haar kans schoon zag, wist zij door het openstaande raam te ontvluchten, waarop de inbrekers eveneens het hazenpad kozen, met medeneming van eenige gouden en zilveren sieraden en eenig geld.

De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 14-03-1895