rijsoord banner

Ridderkerk, 19 Januari. Het bestuur der vereeniging tot Wering van bedelarij richtte dezer dagen eene circulaire tot ingezetenen onzer gemeente, waarin het hun dringend om krachtdadigen steun verzocht. Onvoldoende toch kon de vereeniging het vorige jaar aan haar doel beantwoorden. Slechts 81 leden telde zij, waarvan de gezamentlijke contributie 547,95 gld. beliep; eene som, wardoor niet meer dan een 21 tal bedelaars konden ondersteund worden, en dan nog maar tot een bedrag van 25, 50 of 75 ct. per week. Niet zonder reden zou de vereeniging tot hare opheffing moeten besluiten, indien hare pogingen tot meer uitbreiding mislukten. En dan, als vroeger, zouden weer zwermen van bedelaars van alle tijden komen aanzetten, om het onze inwoners lastig te maken.

woensdag 20 januari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1980