rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Juli. Aan het hulp-telegraafkantoor alhier werden gedurende het 2de kwartaal 1908 verzonden 81 en ontvangen 124 tellegrammen; nl. in April 39 en 61; in Mei 23 en 30 en in Juni 10 en 33.

- Gedurende het eerste halfjaar 1908 bedroeg het aantal inleggers der Rijkspostspaarbank 242, met een gezamenlijk bedrag van f 3046,55. Uitgegeven werden 6 nieuwe boekjes.

- Wed. P. van Es alhier viel Maandagmorgen j.l., toen zij voor den landbouwer P. Smaal te H.-I.-Ambacht op het "stap" aan het spoelen was, in de Waal. Spoedig had men haar op het droge en liep het ongeval met een nat pak en den schrik af.

- Het vijfjarig zoontje van P. van der Meulen, wonende aan den Waalweg, geraakte Maandagavond j.l., niet ver van de ouderlijke woning, in de Waal, met het noodlottig gevolg, dat het kind verdronk.

- Bolnes, 7 Juli. Vrijdagmiddag omstreeks een uur geraakte hier het paard gespannen voor den kruidenierswagen van Kruithof van Ridderkerk op hol. Onder de Doncksche boomen brak de wagen en kantelde om. De geheele inhoud rolde op en van den dijk. De schade aan den wagen is groot, die van den inhoud minder, daar er niet veel goederen meer in waren. Het paard bekwam geen letsel. Na zoo goed mogelijk den wagen gerepareerd te hebben, kon de man met alle ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 8(7) Juli 1908 (31e jg. No. 3174)