rijsoord banner

- Ridderkerk, 2 Mei. Het bestuur dezer gemeente heeft besloten, om, met het oog op het groote aantal kinderen dat de school te Bolnes bezoekt, een vijfden hulponderwijzers aan te stellen. Deze zal moeten zijn in het bezit der hoofdacte en en salaris van f 650 ontvangen.

- De kiesvereeniging "Burgerplicht" alhier heeft heden den heer A. Smit met algemeene stemmen candidaat gesteld voor de Tweede Kamer.

- Rijsoord, 5 Mei. De Vereniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek aan de openbare school te Rijsoord, heeft in hare laatste vergadering besloten de leerlingen van alle klassen te beloonen door hen in Juni a.s. een pleiziertochtje naar Rotterdam te laten maken.

- Bolnes, 5 Mei. Heden middag waren twee timmerlieden bezig aan de boenloods van den landbouwer J. v. G. En was op het dak werkzaam en de ander binnenin. Eensklaps bezweek het dak en kwam met een vreeselijk geraas omlaag. Degene die op het dak stond kwam met den schrik vrij, de andere evenwel werd onder de neervallende stukken bedolven. Spoedig had men hem (C. Van R.) uit zijnen benarden toestand verlost en bleek het, dat hij slechts enkele wonden aan het hoofd bekomen had. Hij mag dus wel van geluk spreken want hij had licht gedood kunnen geworden zijn.

- Mej. M.W. Van Nes, tijdelijk aangesteld ...etc;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 Mei 1891 (14de jaargang'no. 1389)