rijsoord banner

- Rijsoord, 14 April. De heer J. Van Oversteeg, amanuensis der Vrije Universiteit te Amsterdam, zal Donderdag a.s. op uitnoodiging van de anti-revolutionaire kiesvereniging, alhier eene politieke rede houden.
- Bolnes, 9 April. Heden avond had alhier te ongeveer 6 uur een vrij ernstig ongeval plaats. Het zesjarig zoontje van Corstiaan Den BREEJEN speelde op den dijk, toen er een wagen aankwam. Bij ongeluk geraakte het kindje er onder en werd er sterk verwond onderuit gehaald. Spoedig werd hij naar zijne woning vervoerd, alwaar hem de eerste hulp werd verleend.
- Geervliet, 12 April. De heeren W.H. Drost en J. Spruijt zijn herkozen tot hoofdingelanden, en de heeren K. Braat en C. Berwers tot hoofdingeland-plaatsvervangers van het hoogheemraadschap Putten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 15 april 1891 (14de jaargang; nr. 1383)