rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Augustus. Op den Nat. Zang- en Muziekwedstrijd j.l. Zaterdag te Charlois gehouden, behaalde het fanfarecorps "Eensgezindheid" den 3den prijs in de 3de afdeeling. De twee vrije nommers, waarmede de prijs werd behaald, zijn "Le Début" door A. Mailly en "Cassandre" door Paul André.
- De heer Wessel, candidaat tot den Heiligen Dienst, hoopt a.s. Zondagmorgen voor de Ned. Herv. Gem. op te treden.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 30-08-1911