rijsoord banner

Hotel PENNOCK
vraagt gedurende de maanden JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER e.k.,
KAMER TE HUUR alleen voor slaapgelegenheid.
Brieven met opgaaf van prijs Wijnstraat No. 1.
ALSMEDE TWEE FLINKE WERKMEIDEN,
Loon f 100.
Zich te vervoegen in persoon, voorzien van g. getuigen.

De Dordrechtsche Courant 20 mei 1899