rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Maart. Dat de ondernemingsgeest bij vele personen om een middel van bestaan te zoeken sterk doordringt, daarvan geeft de dag van aanstaanden Zaterdag wel een duidelijk bewijs, daar 40 personen uit het eiland Ijselmonde, allen door tusschenkomst van J. De Zeeuw Mz., agent der N.A.S.M. te Rijsoord, de reis aanvaarden naar de vereenigide Staten van N.-Amerika met het stoomschip Spaarndam, terwijl binnen korten tijd nog velen familiƫn zullen volgen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 04-03-1893