rijsoord banner

- Rijsoord, 10 September. Nietttegenstaande onze speelsche jeugd er meermalen opgewezen wordt en zij het bij ondervinding weet, hoe gevaarlijk het is, op rijdende wagens te klimmen of er af te springen, toch luistert zij naar al die waarschuwingen. Dit bleek ook Zaterdag jl. Het negenjarig dochtertje van J. de R. was dien morgen van af "de Zwaan" tot voorbij "de Zwet" op een sleeperswagen medegereden. Zij sprong toen van den in volle vaart zijnden wagen af, met het ongelukkig gevolg dat zij viel en een der achterwielen haar over het rechterbeen ging. Toen men haar opraapte, bleek, dat genoemd lichaamsdeel en ook de linkerbovenarm gebroken waren. Per hondenkar vervoerde men haar naar de ouderlijke woning.

- Naar men verneemt, heeft de heer A.R. van Nes Cz zijn ontslag genomen als directeur van de Zangvereeniging "Zingt den Heere".

- Zondagmorgen a.s. te half tien zal Ds. Sitton van Heerjansdam de godsdienstoefening leiden in onze Ned. Herv. Kerk.

woensdag 11 september 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2464