rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Juli. Woensdagmorgen had er Gemeente-Secretarie de aanbesteding plaats van: het sloopen der oude onderwijzerswoning met een gedeelte school en het bouwen eener nieuwe woning daar te plaatsen. Hiervoor was ingeschreven als volgt: L. van Daalen te H.-I. Ambacht voor f 5722 en f 5822; C. Vegt en P. Jiskoot te Barendrecht voor f 5749; A. van der Gijp, te Ridderkerk voor f 5824; K. van der Gijp te Slikkerveer voor f 5837; W. Aardo(o)m te Ridderkerk voor f 5875; A. Boender te Oud-Beierland voor f 6160; G. Lodder, idem voor f 6170; J.J. Varenkamp te Rotterdam voor 6230; G. Klopper te Dordrecht voor f 6299; G. Brandt te Dubbeldam voor f 6453; G. Bestebreurtje Pz. alhier voor f 6470; L. Velthuizen Az. idem voor f 6475; C. Molendijk te H.I.-Ambacht voor f 6485; D. Overgauw te Heerjansdam voor f 6510; A. Kraaijeveld te Rotterdam voor f 6530; G. Pijl Cz. te Oud-Beierland voor f 6580; G. Visser te Papendrecht voor f 6600; D. van Wolferen te Oud-Beierland voor f 6889.
Het inschrijvingsbiljet van den heer Van Daalen was met letters ingevuld voor f 5822; en met cijfers voor f 5722.

- Nog enkele dagen en de Hollandsche Bond van Chr. Fanfare- en Harmoniegezelschappen zal alhier een groot Concours houden. Die dag is bepaald op Woensdag 5 Augustus a.s. Als het weer goed is, belooft het een echte feestdag te worden. Des morgens te 10 uur op het plein vóór de Ned. Herv. Kerk uitvoering van den Bondsmarsch, daarna optocht door de gemeente van alle korpsen, die aan den wedstrijd deelnemen.
In onze plaats heerscht nu reeds eene feestelijke stemming. Men hoort van eerepoorten, door particulieren op te richten. Iedereen schijnt te willen meewerken, om de vereenigingen en de gasten, die ons dien dag komen bezoeken, een goed, hartelijke ontvangst te bereiden. Rijsoord, in zijne omgeving en verderop zoo gunst bekend, is een plaatsje, dat door de natuur zelve met zooveel schoons is bedeeld. Voeg daarbij de versiering van het feestterrein en het met vlaggen overdekt centrum en gij zijt verzekerd, dien dag eene gezellige plaats te vinden.
De Rijsoordsche vereeniging gaf nog twee medailles, die niet bekend gemaakt zijn, voor eenen apart te houden wedstrijd: "Lecture à vue".

- Zwijndrecht, 31 Juli. Gisteren maakten een tachtigtal leerlingen van de Openbare Lagere School No. 1 Hoofd de heer J.M. Hoffmann, vergezeld van het onderwijzend personeel een uitstapje naar den Haag en Scheveningen. Allen hebben zich hartelijk ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 1 Augustus 1908 (31e jg. No. 3181)