rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Juli. Zondagavond te zes uur hoopt in de Ned. Herv. kerk op te treden Ds. Hoekstra van IJselmonde.

- Zwijndrecht, 25 Juli. Voor de betrekking van hoofd aan de openbare lagere school no. 3 te Groote Lindt hebben zich 43 sollicitanten aangemeld.

- Zatedagmiddag jl. ontstond andermaal tusschen W.P. en zijne echtgenoote huiselijke twist. De man, die beschonken was ging daarbij zoo te keer, dat weldra eene heele troep menschen het schouwspel bijwoonden. Na eerst verschillende kleedingstukken geheel in flarden te ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 26 juli 1905 (28e jg. No. 2866)