rijsoord banner

- Rijsoord, 27 Januari. Houdt onze zangvereniging "O. en U." hare buitengewone vergadering altijd medio December, door verschillende omstandigheden was zij echter dezen keer hierin verhinderd, doch van uitstel kwam geen afstel. De genoemde vergadering werd dan ook hedenavond gehouden in de zaal van den heer D. Van Warendorp.
Een zestiental zangnommers n.l.:
1. Geen halmpje groeit op de aarde;
2. Aan ontslapen vrienden;
3. Hymne;
4. Afscheidsgroet eens Landverhuizers;
5. Mijn Moeders Lied;
6. Morgenlied;
7. Bruidskoor;
8. Die Vierkleur;
9. Avondlied;
10. De Nacht;
11. Gods Wil;
12. Jagerslied;
13. Alpenzang;
14. Goedjes oogen;
15. Een ieder nasie, en;
16. Kent gij dat volk?;
werden ten gehoore gebracht, die, het eene beter dan het andere, doch over het algemeen goed worden gezonden. De drie Transvaalsche Volksliederen werden natuurlijk al bijzonder toegejuicht.
Na het zingen vergastten ons enkele leden van "O en U" op een zestal voordrachten nl. 1. Zoo groen als gras; 2. De Kookschool; 3. Lange Hein in 't verhoor; 4. Te laat; 5. Zeven dochters en geen man, en 6. De trouwlustige, die niet weinig bijdroegen, om het genot van den avond te verhoogen. Met een hartelijk woord van dank sloot de voorzitter de vergadering. Van harte hopen wij, dat "O. en U" binnenkort weer zoo'n gezelligen avond bereidt.
- Zwijndrecht, 28 Januari. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente is aan L. Kranendonk vergunning verleend, om in het pand plaatselijk geteekend wijk B no. 161, sterken drank in het klein te mogen verkoopen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 27-01-1900